Raupenkran

100 tonnen Liebherr LTR 1100

  • Einstufung: Raupenkran
  • Lange des Auslegerarmes: 52 Meter
  • Hilfsausleger: 19 Meter
  • Maximale Hubhöhe: 71 Meter
Parameter herunterladen

80 tonnen SANY SCE800TB

  • Einstufung: Raupenkran
  • Lange des Auslegerarmes: 47 Meter
  • Hilfsausleger: 17.5 Meter
  • Maximale Hubhöhe: 64.5 Meter
Parameter herunterladen